@import((rwml-menu))
Stacks Image 194089
Stacks Image 198277
Stacks Image 225215
Stacks Image 225218
Stacks Image 225221
Stacks Image 225224

Stacks Image 207596

MUDr. Roman Fano
ortopéd

Ordinačné hodiny

Pondelok :
15:30 -17:00
Streda :
15:30 -17:00
Piatok :
15:30 -17:00
Vítame Vás na stránkach ortopedickej ambulancie fanoorthopedics.
Stacks Image 207694
Naša ambulancia sa zaoberá sa kompletnou konzervatívnou liečbou osteoartrózy ako aj operačnou liečbou nôh, rúk a zápästí ( kladivkové prsty, halluxy, reumatická nohy, operácie karpálneho tunela, gangliómov, operácie na rukách reumatických pacientov, skákavé prsty, tenosynovectomie).
V rámci liečby osteoartrózy aplikujeme terapiu plazmou- Ortokin, ACP aj PRP metódou, ako aj viskosuplementačnú liečbu kyselinou hyaluronovou.
Výborné 12 ročné skúsenosti a výsledky máme aj s aplikáciou MD GUNA injekcií.

Stacks Image 207666
Vítame Vás na stránkach ortopedickej ambulancie fanoorthopedics.
Stacks Image 210917
Naša ambulancia sa zaoberá sa kompletnou konzervatívnou liečbou osteoartrózy ako aj operačnou liečbou nôh, rúk a zápästí ( kladivkové prsty, halluxy, reumatická nohy, operácie karpálneho tunela, gangliómov, operácie na rukách reumatických pacientov, skákavé prsty, tenosynovectomie).
V rámci liečby osteoartrózy aplikujeme terapiu plazmou- Ortokin, ACP aj PRP metódou, ako aj viskosuplementačnú liečbu kyselinou hyaluronovou.
Výborné 12 ročné skúsenosti a výsledky máme aj s aplikáciou MD GUNA injekcií.

Stacks Image 210922

Stacks Image 211053

MUDr. Roman Fano
ortopéd

Ordinačné hodiny

Pondelok :
15:30 -17:00
Streda :
15:30 -17:00
Piatok :
15:30 -17:00
Alt image
Stacks Image 199253
Alt image
Stacks Image 199261

Vzdelanie, kurzy a atestácie

show

2004

Atestácia II. stupňa v odbore ortopédia
show

1998

Základný kurz v reumatológii
show

1997

Atestácia I. stupňa v odbore ortopédia
show

1997

Kurz USG vyšetrenia muskuloskeletálneho aparátu
show

1997

Kurz reumochirurgie v rámci ERASS v Prahe
show

1995

Kurz artroskopie
show

1992

Atestácia I. stupňa v odbore chirurgia
show

1983 - 1989

Lekárska fakulta UK Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
show

1983 – 1989

Gymnázium Piešťany

MUDr.Roman Fano po skončení svojej aktívnej športovej činnosti ako veslár, mal aj ako lekár vždy blízky vzťah k športu. Pracoval od roku 1993 ako súčasť reprezentačných týmov rýchlostných kanoistov, kanoistov na divokej vode, ako reprezentačný lekár Davis cupu a Fed cupu, reprezenácie gymnastov a juda. Jeho meno je spojené s úspechmi športovcov ako je Michal Martikán, Elena Kaliská, Slavomír Kňazovický, Dominik Hrbatý, Karol Kučera, Daniela Hantuchová, Dominika Cibulková, Dodo Krnáč, Elena Kaliská a mnohých ďaľších osobností slovenského aj svetového športu. Zúčasnil sa ako lekár na Olympijskych hrách v Sydney, Aténach, Pekingu, Londýne a v Riu de Janiero, ako šéflekár na I. lekných mládežníckych OH v Singapore v 2010 , na I. Europskych hrách v Baku v 2015 a na EYOF 2017 v Gyori. V súčasnosti je šéflekár lekárskej komisie Slovenského olympijskeho výboru.

show
Stacks Image 4
Reprezentačný lekár Slovenského gymnastického zväzu od r. 2002
show
Stacks Image 17
Reprezentačný lekár Slovenského gymnastického zväzu od r. 2002
show
Stacks Image 23
Reprezentačný lekár Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky od r. 2000
show
Stacks Image 29
Reprezentačný lekár Slovenského tenisového zväzu od r. 1996
show
Stacks Image 35
Lekár Slovenského Fed Cup-ového tímu od r. 1996
show
Stacks Image 41
Lekár Slovenského Davis Cup-ového tímu od r. 1996
show
Stacks Image 47
Nositeľ Bronzových kruhov SOV za prínos k rozvoju olympijskeho hnutia a športu
show
Stacks Image 53
Lekár Slovenskej výpravy na OH mádeže 2010 v Singapure
show
Stacks Image 60
Lekár Slovenského olympijského teamu (Sydney 2000, Atény 2004, Peking 2008, Londýn 2012)
show
Stacks Image 67
Šéflekár Slovenskej výpravy na 1. Európskych hrách v Baku
show
Stacks Image 74
Lekár Slovenského olympijskeho tímu Rio 2016
show
Stacks Image 81
Šéflekár na EYOF 2017 v Gyori
Stacks Image 199337

Zamestananie

show

súčasnosť

súkromná prax
show

1995

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, reumoortopedické oddelenie
show
1990-1995
Chirurgické oddelenie NsP Trenčín
show
1989-1990
Ortopedické oddelenie Trenčianske Teplice

Aktivity

show
Stacks Image 199415

Šeflekár Slovenského tímu (1. Európske hry v Baku)
show
Stacks Image 199428

Lekár Slovenského olympijského teamu (Sydney 2000, Atény 2004, Peking 2008, Londýn 2012)
show
Stacks Image 199434

Lekár Slovenskej výpravy na OH mádeže 2010 v Singapure
show
Stacks Image 199440

Nositeľ Bronzových kruhov SOV za prínos k rozvoju olympijskeho hnutia a športu.
show
Stacks Image 199446

Lekár Slovenského Davis Cup-ového tímu od r. 1996
show
Stacks Image 199452


Lekár Slovenského Fed Cup-ového tímu od r. 1996
show
Stacks Image 199458

Reprezentačný lekár Slovenského tenisového zväzu od r. 1996
show
Stacks Image 199464

Reprezentačný lekár Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky od r. 2000
show
Stacks Image 199471

Reprezentačný lekár Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode od r. 1999
show
Stacks Image 199478


Reprezentačný lekár Slovenského gymnastického zväzu od r. 2002

Partneri

Stacks Image 199501

Fitness centrum v Piešťanoch

Stacks Image 199506

InPulse Fitness Academy

Stacks Image 233161

Magnetická rezonancia

Stacks Image 233166

Slovenská antidopingová agentúra

Stacks Image 199514

Ortopedická ambulancia

MUDr. Roman Fano
Pod Párovcami 25
921 01 Piešťany

Kontakt


+421 0911 513 353
fano@fanoorthopedics.com

Stacks Image 225215
Stacks Image 225218
Stacks Image 225221
Stacks Image 225224

Stacks Image 188

MUDr. Roman Fano
orthopaedic surgeon

Consultation hours

Monday :
15:30 -17:00
Wednesday :
15:30 -17:00
Friday :
15:30 -17:00
Welcome to the website of fanoorthopedics, an orthopaedic clinic.
Stacks Image 712
Our clinic provides complete treatment for the management of osteoarthritis as well as surgical treatment of the feet, hands and wrists (mallet fingers, bunions, rheumatic feet, carpal tunnel operations, ganglion cysts, hand surgery for rheumatic patients, twitching fingers, tenosynovectomy). We treat osteoarthritis using plasma therapy – Orthokine, ACP and PRP methods – and viscosupplementation therapy with hyaluronic acid. We have also achieved excellent results in 12 years of experience with MD GUNA injections.

Stacks Image 5110

Welcome to the website of fanoorthopedics, an orthopaedic clinic.
Stacks Image 207167
Our clinic provides complete treatment for the management of osteoarthritis as well as surgical treatment of the feet, hands and wrists (mallet fingers, bunions, rheumatic feet, carpal tunnel operations, ganglion cysts, hand surgery for rheumatic patients, twitching fingers, tenosynovectomy). We treat osteoarthritis using plasma therapy – Orthokine, ACP and PRP methods – and viscosupplementation therapy with hyaluronic acid. We have also achieved excellent results in 12 years of experience with MD GUNA injections.

Stacks Image 199894

MUDr. Roman Fano
orthopaedic surgeon

Consultation hours

Monday :
15:30 -17:00
Wednesday :
15:30 -17:00
Friday :
15:30 -17:00

Alt image
Stacks Image 207190
Alt image
Stacks Image 207186
Stacks Image 2283

Education, courses and certificates

show

2004

Level II certificate in orthopaedics
show

1998

Basic course in rheumatology
show

1997

Level I certificate in orthopaedics
show

1997

Course in USG treatment of the musculoskeletal system
show

1997

Course in rheumatoid arthritis surgery at ERASS in Prague
show

1995

Course in arthroscopy
show

1992

Level I certificate in surgery
show

1983 - 1989

Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava, department of general medicine
show

1983 – 1989

Academic secondary school in Piešťany

MUDr. Roman Fano had a sports career as a rower but has remained close to sports even after he became a doctor. Since 1993 he has worked with the national teams for canoe sprint, canoe slalom, the Davis Cup and the Fed Cup in tennis as well as gymnastics and judo. Top sports personalities that he has worked with include Michal Martikán, Elena Kaliská, Slavomír Kňazovický, Dominik Hrbatý, Karol Kučera, Daniela Hantuchová, Dominika Cibulková, Dodo Krnáč, Elena Kaliská and many other figures on the Slovak and world sports scenes. He was a physician at the Olympic Games in Sydney, Athens, Beijing, London and Rio de Janiero, the chief physician for the First Summer Youth Olympic Games in Singapore in 2010, the First European Games in Baku in 2015 and EYOF 2017 in Gyor. He is currently the chief medical officer of the Slovak Olympic Committee's medical commission./p>


Stacks Image 783

Employment

show

present

privite practice
show

1995

National Institute of Rheumatic Diseases Piešťany, department of orthopaedics and rheumatology
show
1990-1995
Surgical department, Trenčín Hospitaln
show
1989-1990
Ortopedické oddelenie Trenčianske Teplice

Activities


show
Stacks Image 4
Doctor to the national team of the Slovak Gymnastics Federation since 2002
show
Stacks Image 17
Doctor to the national team of the Slovak Whitewater Federation since 1999
show
Stacks Image 23
Doctor to the national team of the Slovak Canoe Association since 2000
show
Stacks Image 29
Doctor to the national team of the Slovak Tennis Association since 1996
show
Stacks Image 35

Doctor of the Slovak Fed Cup team since 1996
show
Stacks Image 41
Doctor of the Slovak Davis Cup team since 1996

show
Stacks Image 47
Recipient of the Bronze Rings of the Slovak Olympic Committee for contributions to the development of the Olympic movement and sport
show
Stacks Image 53
Doctor in the Slovak team at the Youth Olympic Games in Singapore in 2010
show
Stacks Image 60
Doctor in the Slovak Olympic team (Sydney 2000, Athens 2004, Beijing 2008, London 2012)
show
Stacks Image 67
Chief medical officer, Slovak team (First European Games in Baku)
show
Stacks Image 74
Doctor in the Slovak Olympic team Rio 2016
show
Stacks Image 81
Chief medical officer, Slovak team EYOF 2017 in Gyor

Partners

Stacks Image 1135

Fitness gym in Piešťany

Stacks Image 1137

InPulse Fitness Academy

Stacks Image 233172

Magnetic Resonance Imaging

Stacks Image 233177

Slovak Anti-doping Academy

Stacks Image 2361

Consultations

MUDr. Roman Fano
Pod Párovcami 25
921 01 Piešťany

Contact


+421 0911 513 353
fano@fanoorthopedics.com